ZMĚNIT OBLAST
ZMĚNIT OBLAST

PODMÍNKY OCHRANY SOUKROMÍ

Tyto údaje poskytuje uživatel společnosti Lux Czech s.r.o., Nepilova 903, 190 03 Praha 9 - Vysočany, IČO: 27993141, zapsaná pod spisovou značkou C 272661 u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání, a to na dobu trvání výběrového řízení. Uživatel má právo požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona a o vysvětlení či odstranění stavu podle § 21 Zákona, pokud se uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem. Výše uvedený souhlas může uživatel kdykoli odvolat. Správce bude s osobními údaji uživatele nakládat v souladu s právními předpisy vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě uživatele, kterého se údaje týkají.